Genanon laitteet avuksi hitsaushallin ilmanpuhdistukseen

Raumaster Oy on maailman johtava materiaalinkäsittelyn toimittaja.

Ote yhtiön laatu sekä ympäristö tekstistä.

”Yhtiön vastuu ei ole vain asiakkaille, se on myös ympäristölle maailmanlaajuisesti. Korkea laatu, tuotteiden luotettavuus ja kestävyys on yhtiön tapa suojella ympäristöä. Teknologinen kehitys uusiutuvien energialähteiden kanssa toimivissa teollisuusaloissa on aina ollut yhtiölle tärkeää.”

Vuonna 2016 Genano Solutions Oy ja Raumaster Oy aloittivat yhteistyön selvittääkseen parhaan mahdollisen ratkaisun, jolla Raumalla sijaitsevan hitsaushallin (10 000m3) synnyttämät haitalliset hitsaushuurut saadaan vähennettyä hallin sisäilmasta sekä niiden leviäminen ulkoilmaan estettyä

Hitsaushuuru syntyy tuotantoprosesseissa, joissa työntekijät ja robotit hitsaavat suuria kappaleita, pääasiassa ”mustaa rautaa”. Kannettavilla mittareilla (Trotec 2020) suoritetut partikkelipitoisuuden kohdemittaukset osoittivat hallin sisäilmassa olevan selvästi kohonnut hiukkasmäärä ja jopa näkyvää hitsaushuurua, mikä heikensi merkittävästi työskentelyolosuhteita. Lisäksi hiukkaspöly aiheutti turhaa energiahukkaa ja lämmityskustannuksia, kun lämmin mutta saastunut ilma jouduttiin johtamaan suoraan ulkoilmaan. Toisaalta tuotantoprosessin epäpuhtaudet jatkoivat ympäristön saastuttamista ulkoilmassa. Kunnon ilmanpuhdistusjärjestelmälle todettiin olevan todellinen tarve.

Tehtaan edellytyksenä järjestelmälle annettiin vaatimukseksi tarpeeksi kompakti koko sekä kohtuulliset kustannukset, jotta asennus ja käyttöönotto olisi realistista ja kannattavaa. Annettujen kokomääritysten perusteella Genano Solutions esitti ratkaisuksi ilman kuitusuodattimia toimivaa G1000-järjestelmää, joka puhdistaa ja kierrättää hallin ilmaa jatkuvasti ilmanpuhdistuskapasiteetilla 2 m3/s.

Laitteisto toimitettiin ja asennettiin Raumasterille syksyllä 2017. Välittömästi käyttöönoton jälkeen oli selvästi nähtävissä, miten huuru vähentyi ja sisäilma kirkastui silminnähden. Uudet hiukkasmittaukset osoittivat, että keskimääräinen sisäilman puhdistusaste oli saatu noin 60 %:iin, mikä oli huomattava parannus todella huonoihin lähtöarvoihin nähden. Raumaster Oy:n Workshop Manager Esa Kariaho kertoo aiemmin menettäneensä äänensä hallin huonon sisäilmanlaadun vuoksi esitellessään asiakkaille yhtiön osaamista. G1000-järjestelmän asennuksen jälkeen Kariahon ääni on kestänyt puhe-esittelyt ja hallin ilma on muutenkin raikkaampaa.


Ilmanpuhdistusratkaisumme poistavat sisäilmasta haitalliset hiukkaset – jopa 100 kertaa pienempään kokoon asti kuin kilpailijamme – ja mikä parasta, kokonaan ilman kalliita kutisuodattimia sekä siihen liittyvää hankalaa huoltoa!


Kiinnostuitko ratkaisuista?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella. Otamme yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Meiltä voi myös tilata maksuttoman ilmanlaadunmittauksen

Haluatko tietää, millainen ilmanlaatu tiloissasi on? Suomen hitsausteknisen yhdistyksen jäsenille tarjoamme hitsaushallin tai muun teollisuushallin ilmanlaadun mittauksen veloituksella, arvo 800 €. Mittauksia on rajoitettu määrä, pyydä mittausaikaa alla olevalla lomakkeella.

Mittausmenetelmä: Mittaus suoritetaan kannetavalla mittarilla (kohdemittauksella – Trotec 2020). Mittaamme 0,3 mikrometrin (μm) hiukkasia. Mittauspisteitä tehdään 6 kpl. Laadimme jokaisesta mittauksesta mittausraportin ja kirjoitamme siitä myös lausunnon. Mittaus ei sido sinua mihinkään.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti