Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ovat monen teollisuudenalan tuottamia yleisiä ilmansaasteita. Katalyyttiset VOC-järjestelmämme ovat energiatehokkaita, matalan lämpötilan ratkaisuja. Ne auttavat sinua säästämään käyttökustannuksissa ensimmäisestä päivästä alkaen.

Genano® VOC -sarja

VOC-päästöt ovat merkittäviä kasvihuonekaasuja, joita säädellään kansallisilla ja EU-tasoisilla direktiiveillä.

Genano VOC -sarja edustaa kehittyneintä teknologiaa VOC-päästöjen pienentämiseksi.
Ne on kehitetty kontrolloimaan teollisuuden VOC-poistokaasuja energiatehokkaalla tavalla, ja täyttävät EU:n VOC-direktiivin vaatimukset.

Genano VOC product image 2016

Hyödyt VOC-päästöjen pienentämisessä

Genano VOC -sarja hyödyntää katalyyttistä hapetusta, jolla on useita merkittäviä etuja perinteiseen termiseen hapetukseen verrattuna.

Merkittävät kustannussäästöt. Katalyyttinen hapetus toimii jopa 500 °C alemmassa lämpötilassa kuin terminen hapetus. Tämä johtaa merkittävään lämmitysenergian säästöön joka päivä. Autotermisen pisteen yläpuolella (alkaen 0.6 g/Nm3) ylimääräistä lämmitystä ei tarvita ollenkaan. Myös muut ylläpitokulut ovat alhaisia.

Täysin automaattinen toiminta. Genano VOC mukautuu automaattisesti vaihteleviin virtausnopeuksiin ja VOC-konsentraatioihin. Järjestelmä toimii kauko-ohjauksella.

Ei haitallisia sivutuotteita. Alhaisen käyttölämpötilan ansiosta ei synny haitallisia sivutuotteita, kuten hiilimonoksidia (CO) tai typen oksideja (NOx).

Pienikokoinen. Katalyyttinen hapetus vaatii vain noin kolmasosan termisen hapetuksen viemästä fyysisestä tilasta. Pienikokoisen järjestelmän kuljetus, custom-asennukset ja olemassa olevien termisten hapettimien päivitys on tämän takia helppoa, kun valitaan Genano VOC.

Custom-ratkaisut

Genano VOC -asennukset tehdään aina mittatilaustyönä sinun tarpeidesi mukaan.

VOC-pitoisuuksista riippuen suosittelemme joko regeneratiivista tai rekuperatiivista vaihtoehtoa katalyyttiselle hapettimelle.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää teknisestä toteutuksesta.

Palvelut

Tarjoamme myös päivitykseen, huoltoon ja käyttöön liittyviä palveluja VOC-järjestelmille.

Päivittäminen. Tarjoamme päivityspakettia, jolla saat olemassa olevan termisen hapettimen päivitettyä katalyyttiseen Genano VOC -järjestelmään.

Huolto. Tarjoamme huoltosopimukset olemassa oleviin Genano VOC -asennuksiin. Huolto voidaan räätälöidä tarpeesi mukaan.

Etähallinta. Seuraamme VOC-laitoksesi toimintaa etänä ja raportoimme poikkeustilanteista.

Raportointi. Viranomaisraportointia varten keräämme sinulle VOC-laitoksesi käyttötiedot ja toimitamme raportin sinulle haluamassasi muodossa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!